۱۴) اعداد | Deutschtrainer – Lektionen | DW | 15.07.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutschtrainer

۱۴) اعداد

در اینجا با اعداد صفر تا ۲۰ به آلمانی آشنا می‌شوید.

تماشای ویدیو 02:45

۱۴) اعداد – (Deutschtrainer (MP3

عدد
die Zahl

صفر
null

یک
eins

دو
zwei

سه
drei

چهار
vier

پنج
fünf

شش
sechs

هفت
sieben

هشت
acht

نه 
neun

ده 
zehn

یازده
elf

دوازده
zwölf

سیزده
dreizehn

چهارده
vierzehn

پانزده
fünfzehn

شانزده
sechszehn

هفده
siebzehn

هجده
achtzehn

نوزده
neunzehn

بیست
zwanzig

 

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود