شاید مُد سینمای ایران فروکش کرده است • گفت‌وگو با محمد حقیقت | جشنواره فیلم برلین | DW | 16.02.2019