1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

Abdolmalek Rigi-21.06.2010-Vollversion

Shirmohammadi
۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

persisch: Abdolmalek Rigi-21.06.2010-Vollversion - Produziert: 21.06.2010 - 17:04:52 von Shirmohammadi

https://www.dw.com/fa-ir/abdolmalek-rigi-21062010-vollversion/audio-5718049
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Proteste gegen den Tod von Mansa Amini

دوازدهمین شب اعتراضات؛ ۱۲۰ نفر در لرستان دستگیر شده‌اند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی