1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
تصویری از افراد در حال انجام یوگا

صفحه مورد نظر پیدا نشد

بهتر نیست نفسی عمیق بکشیدو دوباره امتحان کنید؟