1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

28 Mordad (Teil 1) 17.08.07

khodabakhsh
۱۳۸۶ مرداد ۲۸, یکشنبه

persisch: 28 Mordad (Teil 1) 17.08.07 - Produziert: 17.08.2007 - 19:13:53 von khodabakhsh

https://www.dw.com/fa-ir/28-mordad-teil-1-170807/audio-2744270
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Proteste in Zaheden

عفو بین‌الملل: سرکوب مردم بلوچ ناشی از ضعف جامعه جهانی است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی