۹ اوت ۱۹۱۶: نجيب‌زاده سوسياليست و پيشگام حقوق زنان شاغل | روزشمار چهره‌های تاریخی | DW | 09.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

روزشمار چهره‌های تاریخی

۹ اوت ۱۹۱۶: نجيب‌زاده سوسياليست و پيشگام حقوق زنان شاغل

۹ اوت ۱۹۱۶: ۱۰۰ سال پيش در چنين روزی ليلی براون، نويسنده درگذشت. ليلی براون آثار ماندگاری در زمينه حقوق زنان دارد كه از برجسته‌ترين آنها زندگينامه اوست كه به صورت يک رمان دو جلدی با عنوان "خاطرات يک سوسياليست" منتشر شد.

پدر ليلی براون Lily Braun ژنرال ارتش و اشرافی و مادرش هم از خانواده‌های نجيب‌زاده سرزمين پروس بود. به اين ترتيب او در خانواده‌ای بسيار سختگير با نظمی نظامی رشد كرد. اما پدر و مادرش با اينكه انتظار داشتند ليلی زنی اشرافی و همسری شايسته بار بيايد، از پيشرفت‌های تحصيلی و فعاليت‌های اجتماعی او استقبال می‌كردند.

دبيرستان را به كمک آموزگاران خصوصی به پايان رساند و تا ۲۴ سالگی با خاطری آسوده به پشتوانه خانوادگی و مالی خود به تحصيلات آزاد در رشته‌های گوناگون پرداخت؛ اما پس از آن‌که امپراتور آلمان بر پدرش غضب كرد، مجبور شد به دنبال تأمين زندگی باشد.

۲۸ ساله بود كه با يک استاد فلسفه كه هوادار حزب سوسيال‌دموكرات‌ها بود ازدواج كرد و خود نيز به اين حزب نزديک شد و از آن پس به ويژه به روشنگری برای دستيابی حقوق بهتر زنان پرداخت.

پس از مرگ زودهنگام همسرش به حزب سوسيال دموكرات‌ها پيوست و در مجالات گوناگون آنها ستون "حقوق زن" را اداره كرد.

ليلی براون بر اين باور بود كه برای دستيابی به حقوق بهتر زنان می‌تواند ميان جنبش كارگری و بورژوايی زنان آشتی پديد آورد اما نمايندگان هردو سويه به نوبه خود به او خرده می‌گرفتند.

او از پيشگامان طرح پيشنهادهای سازنده عملی برای تنظيم ساعت‌های كار مادران شاغل و به رسميت شناختن كار منزل زنان خانه‌دار بود.

ليلی براون آثار ماندگاری در زمينه حقوق زنان دارد كه از برجسته‌ترين آنها زندگينامه خود اوست كه به صورت يک رمان دو جلدی با عنوان "خاطرات يک سوسياليست" منتشر شده است.

ليلی براون در ۵۱ سالگی در نزديكی برلين درگذشت.