۹۹) رویا و آرزو – Deutschtrainer | Deutschtrainer | DW | 15.07.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutschtrainer

۹۹) رویا و آرزو – Deutschtrainer

هر انسانی رویاها و آرزوهایی دارد. در این درس یاد می‌گیری درباره آرزوها و خواسته‌های خود صحبت کنی.

شنیدن صوت 03:28