1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

۸ مارس، روز جهانی زن

موضوع

اولین مراسم روز زن سال ۱۹۰۹ در نیویورک، برای یادبود اعتصاب "اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک" که یک سال پیش از آن انجام شده بود، برگزار شد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر