1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

۸ مارس، روز جهانی زن

اولین مراسم روز زن سال ۱۹۰۹ در نیویورک، برای یادبود اعتصاب "اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک" که یک سال پیش از آن انجام شده بود، برگزار شد.

از آن زمان تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان در روز ۸ مارس، اجتماعات و گردهمایی‌های گوناگونی برای گرامیداشت و یادآوری موفقیت‌ها و مبارزات زنان برگزار می‌شود. در ایران هم فعالان حوزه زنان این روز را گرامی می‌دارند؛ امسال جمعی از این فعالان پس از ۱۱ سال، فراخوانی برای تجمع مقابل وزارت کار در روز جهانی زن منتشر کرده‌اند. آخرین تجمع خیابانی در این روز در سال ۱۳۸۵ برگزار شده بود. مجموعه مطالبی در این‌باره:

نمایش مقاله‌های بیشتر