۴۲) مبلمان منزل – Deutschtrainer | Deutschtrainer | DW | 19.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutschtrainer

۴۲) مبلمان منزل – Deutschtrainer

در هر خانه‌ای به وسایل و مبلمان نیاز است. در این درس با نام وسایل و مبلمان خانه به آلمانی آشنا می‌شوی.

تماشای ویدیو 02:55