۴۱) در جستجوی آپارتمان – Deutschtrainer | Deutschtrainer | DW | 19.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutschtrainer

۴۱) در جستجوی آپارتمان – Deutschtrainer

آشپزخانه، حمام، دو اتاق و ... در این درس با واژه‌هایی آشنا می‌شوی که برای اجاره کردن آپارتمان به کار می‌آیند.

تماشای ویدیو 03:31