۳۱ اوت ۱۸۶۴: سازش‌ناپذير در عشق و سياست | تقویم روز آلمان | DW | 31.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تقویم روز آلمان

۳۱ اوت ۱۸۶۴: سازش‌ناپذير در عشق و سياست

۳۱ اوت ۱۸۶۴: ۱۵۲ سال پيش در چنين روزی فرديناند لاسال، سياستمدار در كاروژ در نزديكی ژنو درگذشت. او در سال ۱۸۶۳ "جمعيت عمومی كارگران آلمان" را در لايپزيگ برپا كرده بود.

فرديناند لاسال Ferdinand Lassale در برسلاو لهستان كنونی زاده شد. باهوش و پرشور بود و گويی از همان كودكی خود را برای نبرد به سود طبقه محروم و جنگ با هرچه محافظه‌كاری است، آماده می‌كرد.

۱۲ ساله بود كه در نامه‌ای همشاگردی خود را به خاطر يک دختر ۱۴ ساله به دوئل فراخواند.

۱۵ ساله بود كه در دفتر خاطراتش آلمان را سياهچالی خواند كه در آن طبقه حاكم را متهم به پايمال کردن حق و عدالت کرد. در همين سال بود كه نخست دبيرستان را رها كرد و مدرسه امور بازرگانی را هم نيمه‌كاره گذاشت اما باز به دبيرستان رفت و ديپلم گرفت و از ۱۸ سالگی تحصيل دانشگاهی در رشته‌های تاريخ، فلسفه و ادبيات را در برسلاو آغاز و در برلين دنبال كرد.

لاسال از هواداران سرسخت سوسياليسم بود اما چون رهايی كارگران آلمان را در گرو يک حكومت قوی آلمانی و برپايی شركت‌های تعاونی كارگری می‌دانست، با ماركس و انگلس كه سوسياليسم را پديده‌‌ای جهانی می‌ديدند، اختلاف نظر داشت.

لاسال در سخنوری و حقوقدانی كم مانند بود و با اينكه بارها به جرم‌های گوناگون گرفتار نيروهای امنيتی شد و به زندان افتاده بود، هربار توانست از دادگاه‌ها حكم برائت بگيرد.

۳۷ ساله بود كه در سال ۱۸۶۳ "جمعيت عمومی كارگران آلمان" را در لايپزيگ برپا كرد كه بعدها يكی از پايه‌های تشكيل حزب سوسيال‌دموكرات‌های آلمان شد.

فرديناند لاسال در ۳۹ سالگی در سوئيس درگذشت.

تبلیغات