۱۸ اوت ۱۷۷۰: مبتكر نام‌های دوگانه | تقویم روز آلمان | DW | 18.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تقویم روز آلمان

۱۸ اوت ۱۷۷۰: مبتكر نام‌های دوگانه

۱۸ اوت ۱۷۷۰: ۲۴۶ سال پيش در چنين روزی دوروتيا اشلوتزر، فيلسوف و اديب در شهر گوتينگن زاده شد. دوروتيا اشلوتزر بر ۱۰ زبان تسلط كامل داشت و با همراهی پدرش كتاب ارزنده‌ای درباره تاريخ سكه و معادن روسيه تدوين كرد.

پدر دوروتيا اشلوتزر Dorothea Schlözer استاد تاريخ و حقوق و مادرش نقاش بود. خانواده‌اش با توجه به استعداد سرشار دخترشان در آموزش رشته‌های گوناگون، با بی‌پروايی فرزند را به جای آموزش‌های معمول خانه‌داری و آماده ساختن برای ازدواج، از كودكی به يادگيری زبان، رياضيات و موسيقی تشويق می‌كردند.

چهار ساله بود كه خواندن و نوشتن می‌دانست و ۸ ساله كه اولين كنسرت پيانو خود را در دانشگاه گوتينگن برگزار كرد.

۱۱ ساله بود كه پدرش او را با خود به يک سفر پژوهشی به ايتاليا برد و ۱۷ ساله كه در يک آزمون سه ساعت و نيمه در رشته‌های ادبيات كلاسيک، معدن‌شناسی‌، شهرسازی و رياضيات شركت كرد كه با حضور ۸ استاد صورت گرفت. در نتيجه موفقيت در اين آزمون، دوروتيا اشلوتزر به عنوان دومين زنی كه در تاريخ آلمان درجه دكترا گرفت، ثبت شد.

دوروتيا اشلوتزر بر ۱۰ زبان تسلط كامل داشت و با همراهی پدرش كتاب ارزنده‌ای درباره تاريخ سكه و معادن روسيه تدوين كرد.

۲۲ ساله بود كه با نجيب‌زاده‌ای به نام ماتئوس روده Matthäus Rodde كه شهردار شهر لوبک در شمال آلمان بود، ازدواج كرد و از آن پس برای نخستين بار در آلمان نامه‌ها و اسناد را با نام "دوروتيا روده ـ اشلوتزر" امضا می‌كرد و اين كار تازه را به اين ترتيب به زنان ديگر هم آموخت.

اشلوتزر در لوبک يک محفل فلسفی و ادبی به راه انداخت و با همراهی دوست نزديک و دانشمندش شارل ويله Charles Villiers در اين محفل به مسائل فلسفی دوره روشنگری می‌پرداخت. او اين محفل را در دوره‌ای كه همسرش به عنوان ديپلمات در فرانسه كار می‌كرد در شهر پاريس هم برپا ساخت.

دوروتيا اشلوتزر در ۵۵ سالگی در شهر اوينيون Avignon فرانسه درگذشت.

تبلیغات