۱۰۰) حرف ندا (ابراز احساسات) – Deutschtrainer | Deutschtrainer | DW | 15.07.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutschtrainer

۱۰۰) حرف ندا (ابراز احساسات) – Deutschtrainer

احساسات گاهی خیلی کوتاه بیان می‌شوند. در این درس با برخی حروف ندا و کاربرد آنها در زبان آلمانی آشنا می‌شوی.

شنیدن صوت 02:25