۱۰۰) حرف ندا (ابراز احساسات) – Deutschtrainer | Deutschtrainer | DW | 15.07.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutschtrainer

۱۰۰) حرف ندا (ابراز احساسات) – Deutschtrainer

در این درس با شماری از حروف ندا (اصطلاحات ویژه برای ابراز احساسات) که در زبان آلمانی متداول هستند، آشنا می‌شوید.

شنیدن صوت 02:25