گفتگو با خودم / تك‌مضراب | فرهنگ و هنر | DW | 22.07.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

گفتگو با خودم / تك‌مضراب

تك‌مضرابچی اين‌بار خبر می‌خواند. خبری از اخبار راديو. خبر تازه نيست، اما به شنيدنش می‌ارزد!

default


۱ـ چی دارى؟ زود باش كه وقت تنگه.
– عجله نكن! وطن كه بودم، يكبار اخبارِ راديو را ضبط كردم، مى‌خوام اين بار اين را پخش كنم.
– اخبارِ قديمی چيِه؟ خبر بايد جديد باشه جانم!
– حالا تو گوش كن، ميفهمی چرا.

۲ـ آغاز پخش اخبار.

نخست خلاصه‌ی خبرها:

امروز رهبر عاليقدر، طالی‌ى حضرت بلند مرتبتِ شهير شخصّيتِ بى‌بديل معرفتِ بى‌دليل پرشفقتِ اّمتِ شهيدپرورِ قلوب مرمرِ هميشه در صحنه و والی مّلتِ صاحبقدرتِ جاذبقّوتِ مانع المضّلتِ پرموّدتِ اسلامی و حافظِ كراماتِ عديده و جامعِ علومِ قديمه و جديده و سايه‌ی صفوفِ سديده و پايه‌ی وجود وجيده و مايه‌ی خلوصِ شديده و لايه‌ی لوايحِ مديده و آيتِ صبرِ انقلابی و رايتِ هرآنچه حاضرجوابی و غايتِ خصومت با هرچه لاكتابی و نهايتِ تشديدِ تعذير و درايتِ تقبيحِ تغيير و ولايتِ ولاتِ فقيه و فصاحت قضاتِ فصيح و شعشعه‌ی شفاعت و كبكبه‌ی كبارت و سكسكه‌ی صلابت و سلسله‌ی سلاست و زلزله‌ی زكاوت و ولوله‌ی ولادت و فرفره‌ی فراست و كركره‌ی كرامت و وروره‌ی ولايت و قرقره‌ی قرائت و خرخره‌ی خلافت و هرهره‌ی هراست و ...

پايانِ پخش اخبار.

۳ ـ باز هم اگر چيزی داری بگو، ولی ديگه اخبار نباشه‌ها!
– دارم، ولی بمونه برای برنامه‌ی بعدي.

 • تاریخ 22.07.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6Ji
 • تاریخ 22.07.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6Ji