1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

گفت‌وگو با عبدالستار دوشوکی درباره عملیات انتحاری چابهار - MP3-Mono

Kermani, Hossein
۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-mp3-mono/audio-16321062
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

تصویری از اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی در کرج، شامگاه ۵ مهرماه

اعتراضات در ایران؛ تجمع‌های شبانه در حضور گسترده امنیتی‌ها

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی