1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
فناوریآلمان

گشتی با نابینایان در نمایشگاه سایت سیتی

اسکندر آبادی | شیرین شکیب
۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۹, شنبه

با ما به "سایت سیتی۲۰۲۴" بیایید و ببینید چگونه نابینایان به کمک آسان‌سازهای فنی بر نارسایی‌ها چیره می‌شوند: جهت‌یابی می‌کنند، غذا می‌پزند، متن می‌خوانند و از تصویرها آگاه می‌شوند.

https://p.dw.com/p/4g1zj
پرش از قسمت در اینباره

در اینباره

اجتماعی (Video)