1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 10
سفر و گردشگریاروپا
۱۴۰۱ تیر ۱۲, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/g-62201809
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

حمله با چاقو به سلمان رشدی؛ فرماندار نیویورک: او زنده است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی