1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

کُشتی

موضوع

کشتی در ایران یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی محسوب می‌شود و ریشه‌های آن در تاریخ و سنت‌های ایرانی نهفته است. از این رو به طور معمول از کشتی به عنوان ورزش ملی ایران یاد می‌شود.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت از میان گزارش‌ها

از میان گزارش‌ها