1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 16
فیلماروپا
۱۴۰۱ خرداد ۸, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/g-61967560
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

نوار غزه

آغاز آتش‌بس در نوار غزه و استقبال جو بایدن

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی