پيامدهاى سوقصدهاى هماهنگ شده به مسيحيان در عراق | جهان | DW | 02.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

پيامدهاى سوقصدهاى هماهنگ شده به مسيحيان در عراق

سوقصدهاى هماهنگ شده به كليساهاى گوناگون در بغداد و موصول شش كشته و بيش از ۵۰ نفر زخمى به جاى گذاشت. شمار مسيحيان عراق حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد ميشود كه اكثر آنان به مذهب كلدانى تعلق دارند. شمارى از آنان نيز آشورى، ارتدكس و يا پروتستان هستند. اگر چه در قانون اساسى جديد عراق، از آزادى مذهب سخن ميرود، اما شكى نيست كه با اين سوقصدهاى تازه، عده اى ازمسيحيان عراق كه چشم انتظار آينده اى بهتر بوده اند، راهى خارج خواهند شد

default

و شكاف بين مردم عراق نيز عميقتر خواهد شد.

تاكنون كليساها و مسيحيون اقليت كه از دير باز در عراق زندگى ميكنند هدف سوءقصدهائى با بمب قرار نگرفته بودند وپس از سوءقصدهاى اخير نيز بدون ترديد صحيح نيست چنانچه بخواهيم از اقداماتى هدفمند عليه مسيحيون در آنكشور ، سخن بميان آوريم بلكه اقدامات تروريستها دردرجه اول درانطباق است با برنامه اصلى آنها كه آنهم چيزى نيست جز ايجاد رعب و وحشت و نفاق ميان مردم عراق.زيرا فقط در صورتيكه مردم تحت فشار شديد قرار گرفته و وحشت بر آنها مستولى شده باشد تروريستها تقريبا بدون آنكه كسى باصطلاح مزاحم آنها شود ميتوانند به عمليات خرابكارانه و خونين خود ادامه دهند.

مسيحيون و كليساهاى آنها الزاما « هدف جديدى « براى تروريستها نيستند بلكه آنها نيز چون بطور كلى مردم غير نظامى عراق ، در اين اوآخر تبديل به هدفى براى حملات تروريستها شده اند و اين وضعيت نيز در درجه اول بدين خاطر نيست كه حال از آمريكائيان بهتر از پيش حفاظت ميشود و يا آنكه برخلاف گذشته ها در همه جا ديده نميشوند بلكه علت، مخالفان هرگونه عادى شدن اوضاع عراق هستند كه حال هم خود را مصروف خرابكارى در فعاليت دولت موقت آنكشور كرده اند. مردم عراق از بكار گماردن دولت موقت استقبال نمودند و آنهم باوجوديكه ميدانند كه آمريكا نقشى تعيين كننده ايفاء ميكند و اينكه حال قرار است عراقيها بطرزى فزاينده مسئوليت اداره كشور را به عهد بگيرند ، براى شمار كثيرى مايه اميدوارى است و هرقدركه اين راه با موفقيت روبرو شود ، بهمان اندازه نيزمردم عراق حاضر خواهند بود در مقابل قهر و خشونت بپا خيزند و بعبارت ديگر حاضر به قبول اينكه تروريستها هر چه بخواهند، بكنند ، نخواهند بود. بدين خاطر است كه هدف اين سوءقصدهاى تروريستى وابستگان و همكاران دولت موقت و مردم عراقند.

راهى كه تروريستها در پيش گرفته اند راهى جديد نيست زيرا سوءقصدهاى خونين به شيعيان در كربلا و نجف و حملات مكرر به كردها در شمال عراق، نمونه هائى ازاين سوءقصدها و حملات خونين هستند و هرچند كه در اكثر موارد عاملين آنها يا پيدا نشدند و يا هويت آنها تشخيص داده نشد ، ولى هدف آنها آشكار است يعنى ايجا سوء ظن و نفاق ميان گروههاى قومى و مذهبى مختلف تا از اينطريق اميد به يگانگى و يكپارچگى نابود شود. يعنى تكيه بر يگانگى كه پس از خاتمه يافتن رسمى جنگ مشاهده ميشد و شيعيان ، كردها و همچنين شمارى از نمايندگان سنى هاى عراق نيز اعلام كرده بودند كه اجازه نخواهند داد كه در ميان آنها نفاق و دودستگى ايجاد شود.

اما همين اتفاق و يگانگى در ميان و دراز مدت خطرى است براى تروريستها و از آنجائيكه تروريستها نيز از آن آگاهند ميكوشند كه مانع آن گردند و براى تحقق بخشيدن به هدف خود نيز راهى جديد پيشنهاد نميكنند بلكه تنها راهى را كه مى شناسند ، دنبال ميكنند يعنى ترور و ايجاد وحشت ميان مردم و حال نيز در ميان مسيحيون كه ازحدود دو هزار سال پيش در عراق ميزيستند و حال نيز ۸۰۰ هزار نفر مسيحى در آن كشور زندگى ميكنند.

 • تاریخ 02.08.2004
 • نویسنده Peter Philipp
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4qC
 • تاریخ 02.08.2004
 • نویسنده Peter Philipp
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4qC