1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پایان تابوی رویارویی ورزشکاران ایران با حریفان اسرائیلی

Ashrafian
۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی، دو ملی‌پوش ایرانی تیم پاتیونیوس یونان، در مصافی برابر تیم اسرائیلی ماکابی حاضر شدند. به این ترتیب تابوی عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی‌ها پس از ۳۶ سال شکست. گفت‌وگویی با مجید وارث.

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C/audio-39970654
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

حمله با چاقو به سلمان رشدی؛ فرماندار نیویورک: او زنده است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی