1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پارس جنوبی

میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس "پایتخت گازی ایران" نامیده می‌شود. این میدان بین ایران و قطر مشترک است و دو کشور برای افزایش برداشت از آن با هم رقابت می‌کنند. در این راه، تحریم‌ها مانعی در برابر ایران برشمرده می‌شوند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر