وزنه بردارى : ”حسين رضازاده” با سه مدال طلاى قهرمانى جهان | ورزش | DW | 08.10.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

وزنه بردارى : ”حسين رضازاده” با سه مدال طلاى قهرمانى جهان

هفتادوپنجمين دوره پيكارهاى وزنه بردارى قهرمانى جهان دردسته مردان وهجدهمين دوره آن دردسته بانوان در”سانتو دومينگو” پايتخت ”جمهورى دومينيكن” درهردودسته بانوان ومردان به پايان رسيد.

”حسين رضازاده” باسه مدال طلاى قهرمانى جهان

”حسين رضازاده” باسه مدال طلاى قهرمانى جهان

درآخرين روز مسابقات دروزنهاى ۱۰۵ كيلوگرم ودروزن بالاى ۱۰۵ كيلوگرم دردسته مردان وهم چنين وزن بالاى ۷۵ كيلوگرم دربين بانوان، برندگان مدالهاى قهرمانى جهان تعيين شدند.

دردسته مردان دروزن بالى ۱۰۵ كيلوگرم، ”حسين رضازاده” برنده دومدال طلاى بازيهاى المپيك سال ۲۰۰۰ درسيدنى وسپس سال ۲۰۰۴ درآتن، باموفقيت درهرسه حركت اين وزن، هرباردرسكوى اول قهرمانى جهان جاى گرفت.”رضازاده” درحركت يكضرب باركورد ۲۰۲ كيلوگرم، دوضرب با ۲۴۶ كيلوگرم وكل ۴۴۸ كيلوگرم درمجموع دوحركت، هرسه مدال طلا رابه گردن آويخت.

”حسين رضازاده” كه حضوراودرپيكارهاى قهرمانى جهان‌ نخست دردنبال آزمايش مثبت” دوپينگ” از وزنه برداران تيم ملى ايران، قطعى نبود، سپس دردنبال تغييرحكم كميته اجرايى فدراسيون جهانى وزنه بردارى، ازحق شركت درمسابقات جهانى برخوردارشد .بنابراين تصميم ، حكم اوليه اين كميته درزمينه محروميت تيم هاى ملى ۴ كشورجهان درپيكارهاى قهرمانى جهان كه قبلا صادرگشته بود، تغييريافته وبه پرداخت جريمه مالى، تبديل گشت.

بدينگونه ”رضازاده” كه درآزمايشات بعمل آمده”دوپينگ” دربين ۱۱ تن ازوزنه برداران تيم ملىايران ، باجوابى منفى، روبروبود، حق شركت درمسابقات رادريافت كرد. ۹ تن ازافراد اين تيم امابعلت جوابى مثبت ازآزمايشات خود ‌، ازحضوردرمسابقات ،محروم ميمانند.باقى ميمانند.

دردنبال اين حكم، همچنين تيم هاى ملى كشورهاى ايران، روسيه، قزاقستان وآرژانتين ، كه قبلا دردنبال آزمايش مثبت ”دوپينگ” ازافراد تيم ملى خود، ازحق شركت درمسابقات محروم گشتند،با پرداخت جريمه درميان شركت كنندگان اين دوره ازمساتبقات به چشم ميخوردند.

عنوان دوم قهرمانى جهان دراين دسته به “آرتم اوداخون” ازاوكراين با۴۳۹ كيلوگرم درمجموع دوحركت ومقام سوم به ”فنگ دونگ” وزنه بردارجوان چين با كل ۴۳۷ كيلوگرم، تعلق گرفت.”فنگ دونگ” درحركت دوضرب تنها بايك كيلوگرم اختلاف نسبت به ”رضازاده” صاحب مدال نقره گشت وهمزمان ركورد تازه اى رادر جهان درسته جوانان دراين حركت ،ازخودبرجاى گذاشت.

درمسابقات وزن ”۱۰۵كيلوگرم، ”مارچين لولگا” ازلهستان با۴۱۵كيلوگرم درمجموع دوحركت بردو ازشركت كنندگان روسيه ”لاپيكوف، وكلوكوف”،برترى داشت.

دردسته بانوان دروزن بالاى ۷۵ كيلوگرم، مدالهاى قهرمانى جهان درمجموع دوحركت بين وزنه برداران كره جنوبى، چين واوكراين، توزيع گشت. ”مير ران يانگ” از كره جنوبى، باركورد ۳۱۴ كيلوگرم، قبل از”شوآنگ شوآنگ مو”ازچين، واولگا كوروبكا” از” اوكراين، به مدال طلا، دست يافت.

 • تاریخ 08.10.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6gB
 • تاریخ 08.10.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6gB
ADVERTISEMENT
default

01.10.2013