1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 10
فیلم
۱۴۰۰ آذر ۱۶, سه‌شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1/g-60041328
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هتل پاله کوبورگ وین، محل برگزاری مذاکرات بازگشت به برجام

روسیه و اتحادیه اروپا به مذاکرات احیای برجام خوشبین هستند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی