1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

واکسن کرونا

موضوع

صدها نوع واکسن برای مقابله با ویروس کرونا در سراسر جهان در دست تهیه است. در این مجموعه روند پژوهش، ساخت، دریافت مجوز و انتقال واکسن‌های مختلف دنبال می‌شود.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل