1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی شبیه رفتارهای هوشمند انسانی داشته باشند. درک شرایط پیچیده، توانایی یادگیری و استدلال برای حل مسایل از جمله این رفتارهای هوشمند است.

به کارگیری سیستم‌های هوشمند در عرصه‌های مختلف رو به افزایش است. برای نمونه در عرصه‌ی پزشکی سرمایه‌گذاری زیادی بر روی اینگونه سیستم‌ها می‌شود. مجموعه‌ای از خبرها، نوشته‌ها و گزارش‌های شنیداری و تصویری درباره هوش مصنوعی.

نمایش مقاله‌های بیشتر