همبستگى موقت ميان شيعيان و سنى هاى عراق در مقابل آمريكا ؟ | جهان | DW | 08.04.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

همبستگى موقت ميان شيعيان و سنى هاى عراق در مقابل آمريكا ؟

نا آراميهاى خونين اخير در عراق قواى متفقين يعنى در درجه اول ايالات متحده آمريكا و انگلستان در آن كشور را با مشكلات شديدى روبرو ساخته و حال ناظران سياسى از خود ميپرسند كه آيا نفاق ميان سنى ها و شيعيان عراقى و ناشى از رويه صدام حسين رهبر سرنگون شده عراق جاى خود را به اتفاق و همراهى ميان آنها ميدهد؟.

از زمان بالاگرفتن پيكارهاى خونين ميان چريكهاى تحت فرمان مقتدا الصدر و قواى ايالات متحده آمريكا در عراق ، در اينجا و آنجا نظراتى بگوش ميرسند كه تاكنون شنيده نميشدند و بعنوان مثال يك بازرگان عراقى اهل بغداد ميگويد: حال ما يك ملت مسلمان ومتحد هستيم و آنچه كه حال در عراق روي ميدهد جهاد است عليه ايالات متحده آمريكا و آنهم چه ما شيعه باشيم و چه سنى .خبرگزارى فرانسه ، فرانس پرس درادامه گزارشى در باره نزديك شدن سنى ها و شيعيان عراقى بيكديگر مينويسد،اين جوان سى ساله عراقى ميگويد حال همه در محله هاى خود عليه قواى اشغالگر ايالات متحده آمريكا خواهند جنگيد و آنهم بدون آنكه وارد سپاه مهدى و تحت فرمان مقتدا الصدر شوند.تاكيد بر همبستگى ميان شيعيان اكثريت و سنى هاى عراقى امرى غير منتظره است و آنهم بويژه با توجه به اين موضوع كه صدام حسين در دوران حكومتش بر عراق به شيعيان آن كشور ظلم و ستم روا داشت و به سنى ها توجه ميكرد. حال گفته ميشود كه پس از فروپاشى رژيم استبدادى صدام حسين سنى ها و شيعيان عراقى در مقابل دشمن مشتركشان يعنى ايالات متحده آمريكا راه اتفاق و يگانگى را در پيش گرفته اند و آنهم هرچند احتمالا براى مدتى محدود. يكى از مقامات مذهبى شيعيان عراقى در مسجد بغداد حتى ادعا ميكند كه مردم سراسر عراق از مقتدا الصدر حمايت ميكنند كه خود نمايانگر وحدت و يگانگى ملت است.وى به حمايت سنى ها در مناطق مختلف كشورش اشاره كرده و مى افزايد : در شمار كثيرى از شهرها سنى ها پيشنهاد كرده اند كه حاضرند از اين شورش حمايت كنند.سپاه تحت فرمان مقتدا الصدر در روزهاى گذشته ياكنترل چندين مركز شيعه نشين را به عهده گرفت و يا آنكه قادر به تحكيم موضع و موقعيت خود در اين مراكز شد.و در برخى از شهرهاى عراق چريكهاى تحت فرمان الصدر با اونيفورم سياه مشاهده ميشدند و حتى در شهر كوت همين چريكها توانستند سربازان اوكرائينى را از اين شهر برانند و خود كنترل آنرا به عهده بگيرند.در شهر بصره نيز چريكهاى شيعه نقشى بسيار مهم ايفاء ميكنند و آنگونه كه خبرگزارى فرانسه فرانس پرس روز گذشته از عراق گزارش داد واحدهاى نظامى انگلستان و مستقر در اين شهر از انجام ماموريتهاى گشتى در شهر صرفنظر كردند تا آنكه مانع از تشديد بحران در منطقه شوند.

در همين حال روز جارى نيز روزنامه آمريكائى واشنگتن پست گزارش داد كه گويا دولت آمريكا از چندين كشور جهان درخواست كرده كه در صورت بازگشت سازمان ملل متحد به عراق از آن با تكيه بر توانائى نظامى حمايت كنند. واشنگتن پست با استناد به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه آن كشور و همچنين اتحاديه اروپا مينويسد: آمريكا پيشنهاد ميكند كه دستكم هزار و پانصد سرباز براى حفظ ايمنى نمايندگان سازمان ملل متحد در اختيار گذاشته شود. طبق همين گزارش آمريكا از طريق سفراى خود در چندين كشور جهان و منجمله در كشورهاى مخالف جنگ عراق ، اين پيشنهاد را با آنها در ميان گذاشته است . يك سخنگوى وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريكا در اين رابطه اظهار داشت كه براى آمريكا بازگشت سازمان ملل متحد به عراق اهميت فراوان دارد . وى افزود تعداد نفرات واحد پاسدار ، البته در صورت بازگشت سازمان ملل متحد به عراق ، بستگى به تعداد نمايندگان اين سازمان جهانى خواهد داشت. گفته ميشود كه آمريكا در حال حاضر سرگرم تنظيم پيش نويس قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در باره عراق است كه با تكيه بر آن بازگشت نمايندگان اين سازمان جهانى به عراق ميسر شود. لازم به يادآورى است كه پس از سوءقصدهاى خونين ماههاى اوت و اكتبر سال ميلادى گذشته به مقر سازمان ملل متحد و همچنين كميته بين المللى صليب سرخ در عراق ، سازمان ملل متحد كارمندان اين سازمان را از آن كشور خارج ساخت.

 • تاریخ 08.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4tM
 • تاریخ 08.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4tM