1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 8
۱۴۰۱ خرداد ۲, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF/g-19359250
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هتل پاله کوبورگ وین، محل برگزاری مذاکرات بازگشت به برجام

روسیه و اتحادیه اروپا به مذاکرات احیای برجام خوشبین هستند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی