1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

نوبل

جایزه‌ی نوبل در سال ۱۸۹۵ به وصیت آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد. این جایزه معتبرترین جایزه‌ا‌ی است که به دانشمندان اهدا می‌شود. سال ۱۹۰۱ نخستین جوایز نوبل اهدا شدند.

این جایزه‌ها سالانه در شاخه‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، پزشکی، ادبیات، اقتصاد و صلح به کسانی اهدا می‌شوند که به عقیده کمیته نوبل بیشترین خدمت را با پژوهش‌های خود به بشریت کرده باشند. جایزه‌ی صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ به شیرین عبادی از ایران اهدا شد. در این صفحه ‌برای شما مجموعه‌ای از نوشته‌ها و گزارش‌های شنیداری و تصویری در این باره را گردآوری کرده‌ایم.

نمایش مقاله‌های بیشتر