1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 13
اجتماعیآلمان
۱۴۰۱ تیر ۶, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/g-62228496

 

 

مریم انصاری روزنامه‌نگار
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هادی مطر، عامل سوءقصد به جان سلمان رشدی در دادگاه

وضعیت جسمی سلمان رشدی رو به بهبودی است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی