1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

نظام‌ آموزشی ایران؛ عبای ایدئولوژی بر تنی نحیف

۱۴۰۱ خرداد ۵, پنجشنبه

آموزش و پرورش در ایران با مشکلات فراوانی روبرو است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به کمبود زیرساخت‌ها و محتوای آموزشی ایدئولوژیک اشاره کرد. برخورد خشونت‌بار و تحقیرآمیز با دانش‌آموزان هم معضل مهم دیگری است.

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AD%DB%8C%D9%81/video-61943086
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

حمله با چاقو به سلمان رشدی؛ فرماندار نیویورک: او زنده است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی