1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

نشست سران کشورهای گروه ۲۰

هامبورگ آلمان در روزهای هفتم و هشتم ژوئیه میزبان سران کشورهای عضو گروه ۲۰ خواهد بود.

در اجلاس گروه ۲۰ موضو‌ع‌هایی چون تجارت، هزینه‌های دفاعی، پناهجویان و مبارزه با تروریسم و مهمتر از آن تعهد کشورهای صنعتی جهان به توافق اقلیمی پاریس به بحث گذاشته می‌شوند. این اجلاس متشکل از ۸ کشور صنعتی (۸ اقتصاد بزرگ جهان) و ۱۱ کشور دارنده اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است. این کشورها در مجموع ۸۵ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. بیش از ۲۰ هزار نیروی پلیس وظیفه تامین امنیت این اجلاس را بر عهده دارند. انتظار می‌رود که بیش از ۳۰ تظاهرات اعتراضی هم‌زمان با این اجلاس صورت گیرد.

نمایش مقاله‌های بیشتر