نخستين وكيل زن در ایران | روزشمار چهره‌های تاریخی | DW | 29.10.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

روزشمار چهره‌های تاریخی

نخستين وكيل زن در ایران

هشتم آبان ۱۲۷۸؛ ۱۲۱ سال پيش در چنين روزی يكاترينا سعيدخوانيان در مسكو زاده شد.

مي‌گفت: "هرگز دفاع از گناهكار را به عهده نمي‌گيرم".

پدر يكاترينا سعيدخوانيان از ايرانيان مقيم روسيه و استاد حقوق دانشگاه مسكو و مادرش گزارشگر مجله بود و پنج زبان مي‌دانست:

«۱۴ سالم بود كه پدر و مادرم هردو فوت كردند بعد از مرگ آنها نگهداری من و بقيه بچه ها بر عهده خواهر بزرگترم كه ازدواج كرده بود افتاد».

 

۲۱ ساله بود كه حقوق و اقتصاد مي‌خواند و با يك دانشجوی ايرانی پيوند زناشويی بست و نام سعيدخوانيان را پذيرفت و در كنار كارهای خانه و پرورش فرزند، حقوق سياسی و اقتصاد را به پايان رساند و به كار اداری پرداخت.

۳۸ ساله بود كه دولت شوروی به علت بروز خطر جنگ جهانی خارجيان بسياری را به كشورهای خود فرستاد و او با خانواده به ايران مهاجرت كرد.

ديری نپاييد كه همسرش از بيماری تيفوس درگذشت و او برای گذران زندگی به دنبال كار همسرش، فارسی‌اش را تقويت كرد و سپس با قوانين ايران آشنا شد و سرانجام پروانه وكالت گرفت و نخستين وكيل زن ايرانی به شمار آمد.

نخستين پرونده‌اش را در چمخاله لنگرود پيگيری كرد و ۱۰۰۰ تومان حق‌الوكاله گرفت:

«آن زمان پرتقال دانه‌ای ۲ شاهی بودَ. با ورودم به دادگستری هر روز انگشت‌نمای مردم مي‌شدم. در معرفی پرونده‌هايم مي‌گفتم من وكيل مخصوص كنسولگری شوروی بودم و در موارد عادی بيشتر كار من روی انحصار وراثت، سفته و چك و ساير اسناد بود. از وكالت طلاق و جدايی هم بيزار بودم».

از آنجا كه درد دل و گفتن مشكلات زنان نزد يك وكيل زن ساده‌تر بود زنان بسياری به دفتر او مراجعه مي‌كردند:

«يك بار قاضی پرونده، آيت‌اللهی بود كه وقتی وارد صحن دادگاه شدم از من خواست چادر سر كنم. من هم چادر موكلم را گرفتم و برای نگه داشتن آن به مشكل برخوردم: يك دستم كتاب قانون بود و در دست ديگرم مداد. چادر مدام از سرم مي‌افتاد. جمعيتی در راهرو از پشت در مرا نگاه مي‌كردند و مي‌خنديدند. حتا قاضی نيز كه وقتی چادر من مي‌افتاد صورتش را برمي‌گرداند، در لحظاتی خنده‌اش مي‌گرفت. آن روز عكسم را با همان چادر برداشتند و در روزنامه‌ها چاپ كردند. به هر ترتيب بود، از موكلم دفاع كردم».

يكاترينا سعيدخوانيان در ۸۲ سالگی در تهران درگذشت.

 

تبلیغات