نتیجه یک نظرسنجی تازه: مردم آلمان اعتماد زیادی به پلیس دارند | آلمان | DW | 05.08.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

آلمان

نتیجه یک نظرسنجی تازه: مردم آلمان اعتماد زیادی به پلیس دارند

در آلمان بحث درباره نقش و کارکرد پلیس بالا گرفته است. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که شهروندان آلمان روی هم رفته به مأموران پلیس اعتماد زیادی دارند و خواهان پشتیبانی بیشتر از آنها هستند.

یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها به پلیس اعتماد زیادی دارند: ۶۲ درصد از جامعه اعتماد زیاد دارند و حتی حدود ۲۰درصد از مردم اعتماد کامل. حدود ۱۵درصد از مردم اعتماد کمی دارند و ۲ درصد می‌گویند که هیچ اعتمادی به پلیس ندارند.

این نتایج نظرسنجی تازه‌ا‌ی‌ست که بنیاد رپورت در مونیخ انجام داده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

طبق نظرسنجی اعضا و هواداران دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی (راست میانه) تا ۹۴ درصد و طرفداران احزاب لیبرال و سبزها تا ۸۶درصد به پلیس اعتماد دارند.

حزب راستگرای "آلترناتیو برای آلمان" (با ۷۳ درصد) و حزب چپ (با ۷۱درصد) اعتماد کمتری به نیروهای پلیس ابراز کرده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

میزان حمایت از پلیس

در ماه‌های گذشته پلیس آلمان زیر حملات انتقادی بوده است. نظرسنجی اخیر اما نشان می‌دهد که مردم خواهان حمایت بیشتری از پلیس هستند.

حدود ۵۲درصد از آلمانی‌ها عقیده دارند که حمایت دولت و مردم از پلیس اندک است و باید بیشتر شود. به عقیده ۳۸ درصد حمایت از پلیس در حد مناسب است و حدود ۵ درصد گفته‌اند که زیاده از حد از پلیس حمایت می‌شود.

در میان جریان‌های سیاسی گوناگون، ۶۶ درصد از طرفداران حزب راست‌گرای "آلترناتیو برای آلمان"، ۵۸ درصد از هواداران لیبرال‌ها (FDP) و ۵۲درصد از هواداران حزب دموکرات مسیحی عقیده دارند که از پلیس حمایت کافی صورت نمی‌گیرد.

جریان‌های دیگر اما عقیده دارند که از پلیس آلمان حمایت کافی انجام می‌گیرد: ۵۳درصد از حزب چپ، ۵۲درصد از سبزها و ۴۸درصد از حزب دموکرات مسیحی.

اتهام "نژادپرستی" 

چندی پیش زاسکیا اسکن، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان با انتقاد از "نژادپرستی پنهان" در میان نفرات پلیس بحث داغی به راه انداخت. واقعیت این است که از چندی پیش از گرایش به نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی در صفوف پلیس صحبت می‌شود.

حدود ۳۱درصد از نظردهندگان عقیده دارند که نژادپرستی در میان مأموران پلیس رواج دارد و برخی (تا ۵درصد) آن را مشکلی بسیار جدی می‌دانند.

اما بیشتر شهروندان (حدود ۶۲درصد) به نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی در میان افراد پلیس معتقد نیستند یا آن را مشکلی بسیار جزئی (۴۹درصد) می‌دانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در حوزه اعمال قهر و خشونت توسط پلیس، حدود سه چهارم شهروندان مشکلی جدی نمی‌بینند، در عین حال که حدود ۵۴درصد از شهروندان عقیده دارند مشکلات کوچکی دیده می‌شود. در برابر حدود ۱۷درصد اعمال خشونت پلیس را مشکلی بزرگ می‌بینند و حدود ۲درصد از شهروندان مشکلی بسیار جدی.

تبلیغات