1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 10
SN
۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87/g-18235354
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Khamenei bei Militärparade

سکوت خامنه‌ای شکست؛ "اغتشاش" است و کار "دشمن"

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی