1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

موسیقی زیرزمینی

موضوع

موسیقی زیرزمینی در ایران دارای ویژگی‌ها و مختصات دیگری از پدیده‌ای است که با نام موسیقی زیرزمینی در تاریخ موسیقی پاپ و راک در غرب شناخته شده است.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل