1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 16
فیلمایالات متحده آمریکا
محمود صالحی
۱۴۰۱ خرداد ۱۰, سه‌شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86-%DB%B8%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/g-61978861

  

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی مدام رو به کاهش است و از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود

ایران و برجام؛ بحران اقتصادی و ادعای بی‌نیازی به توافق سریع

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی