1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
Bildkombo Jahresrückblick Wirtschaft 2016

مروری بر مهم‌ترین رویدادهای جهان در سال ۲۰۱۶

موضوع

جهان در سال ۲۰۱۶ فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت. بحران آوارگان و پناهجویان، جنگ سوریه، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از جمله رویدادهای مهم سیاسی بودند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل