مذاكرات آمريكا و سازمان ملل متحد درباره عراق | جهان | DW | 20.01.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مذاكرات آمريكا و سازمان ملل متحد درباره عراق

روز گذشته دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان و اعضاى شوراى امنيت اين سازمان جهانى با نمايندگان شوراى حكومتى موقت عراق و همچنين اداره كنندگان غير نظامى آمريكائى و انگليسى آن كشور گفتگو كردند كه محور اصلى اين مذاكرات را نيزبررسى نقش آتى سازمان ملل متحد در عراق تشكيل ميداد

كوفى عنان و پل برمر در مذاكرات ديروز در سازمان ملل متحد

كوفى عنان و پل برمر در مذاكرات ديروز در سازمان ملل متحد

زيرا كه دولت آمريكا مايل است نظر سازمان ملل به بازگشت به عراق را جلب كند ولى كوفى عنان شروطى را مطرح ساخته است .اما اگر كسى انتظار پيشرفتى شايان توجه از مذاكرات ديروز آنهم در رابطه با نقش آتى سازمان ملل متحد در عراق را داشت ، حال شايد مايوش شده باشد زيرا كه دبير كل سازمان ملل متحد عنان پس از اين گفتگوها فقط سخن از گامى كوتاه در اين ارتباط بميان آورده و گفت :شوراى حكومتى و تشكيلات اداره غير نظامى عراق از سازمان ملل متحد مصراخواستند كه هياتى را به عراق اعزام نمايد تا اين موضوع را مورد بررسى قرار دهد كه آيا در چند ماه آينده برگزارى انتخابات عمومى در عراق ميسر است يا خير و اگر ميسر نباشد راههاى ديگرى را پيشنهاد كند.

درحال حاضر اين مطلب كه آيا بايد دولت موقت و آتى عراق از طرف نمايندگان مجامع و نهادهاى منطقه ائى برگزيده شود و يا آنكه از طريق انتخابات عمومى و مستقيم ، موضوعى داغ در عراق است وشيعيان اكثريت در آن كشور با برپائى تظاهراتى وسيع مايلند قواى اشغالگر را وادار به برگزارى انتخابات قبل از موعد نمايند.و در چنين صورتى نيز اين امكان وجود دارد كه نقش داور به سازمان ملل متحد محول شود كه كارى سهل نيست ولى در هرحال تفسيرى است جديد از نقش اين سازمان جهانى در عراق . دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان در اينباره ميگويد:ميان ما وحدت نظرى در اينباره وجود دارد كه برگزارى انتخابات در عراق ضرورى است و حداكثر تا سال دو هزار وپنج ميلادى .حال ولى مساله اينستكه شرايط لازمه از لحاظ امنيتى ، سازماندهى و سياسى براى برگزارى انتخابات عمومى در عراق در سال جارى وجود دارد؟.شوراى امنيت سازمان ملل متحد نيز از اقدام و ابتكار دبيركل اين سازمان جهانى حمايت ميكند و رئيس اين شورا از كشور شيلى Heraldo Munoz نيز پس از پايان يافتن اين گفتگوهاى غيرعلنى با محتاطى در اينباره ابراز عقيده كرده وگفت،شوراى امنيت از مذاكرات كوفى عنان استقبال ميكند و در ثانى اين ايده مورد حمايت قرار ميگيرد كه هياتى به عراق اعزام شود تا امكان برگزارى انتخابات مستقيم در آن كشور را مورد بررسى قرار دهد.

اماازبازگشت واقعى سازمان ملل متحد به عراق نميتوان سخن گفت و هنوز هم موعدى براى اعزام هياتى از طرف سازمان ملل به عراق تعيين نشده است و معلوم نيست كه تعداد كارمندان سازمان ملل متحد در عراق كى باندازه قبل از خروج آن از عراق خواهد رسيد زيرا بنظر سازمان ملل متحد بر اوضاع داخلى عراق كماكان عدم امنيت سايه افكنده است.مع الوصف سخنگوى سياست خارجى شوراى دولتى موقت عراق از برداشتن اولين گام در اين زمينه ابراز خشنودى كرده و ميگويد: مهم اينستكه حال سازمان ملل متحد هياتى را به عراق اعزام ميكند تا امكان برگزارى انتخابات را مورد بررسى قرار دهد.به تنهائى اين واقعيت كه هياتى به عراق ميرود نشان ميدهد كه سازمان ملل متحد جدا مايل به كمك است.

 • تاریخ 20.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4uw

مطالب مرتبط

 • تاریخ 20.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4uw