1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محیط زیست

سیاست‌های نادرست یا کم‌کاری‌های ده‌های اخیر در حوزه محیط زیست رفته‌رفته اثرات منفی خود را آشکار می‌کنند. خشک‌شدن تالاب‌ها، گسترش بیابان‌ها، افزایش ریزگردها و آلودگی هوای شهرهای بزرگ تنها بخشی از مشکلات هستند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر