1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محمد مرسی

موضوع

محمد مرسی نخستین رئیس‌جمهور مصر بود که در پی انتخاباتی دمکراتیک بر سر کار آمد. دولت او اما دیری نپایید. ارتش مصر به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح السیسی مرسی را دستگیر کرد و دولت او منحل شد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر