محمدعلى دادخواه / «برج جهان‌نما» يا «برج زهرمار» | جهان | DW | 11.04.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

محمدعلى دادخواه / «برج جهان‌نما» يا «برج زهرمار»

شهردار اصفهان با وجود حكم دادگسترى اين شهر مبنى بر توقف ساخت «برج جهان‌نما»، مبادرت به ادامه ساخت اين برج كرده است. در مورد انگيزه‌هاى شهردار اصفهان در اين اقدام و پيامدهاى آن، محمدعلى دادخواه سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

default

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، گويا با وجود حکم قطعی دادگستری اصفهان دائر بر توقف ادامه ی ساخت «برج جهان نما» شهردار اصفهان بازهم مبادرت به ادامه ی ساخت اين برج کرده است. آيا براساس قوانین موجود ايران اقدام اخير شهردار اصفهان مجازاتهای قانونی در پی خواهد داشت؟

محمدعلی دادخواه: بله، خوشبختانه قانون ما در اينجا دقيقا موضوع را روشن ساخته است و مواجه به خلا قانونی نيستيم. ماده ی ۵۷۶ قانون تعزيرات صراحتا می گويد، چنانچه هر يک از صاحب منصبان، مستخدمين و مامورين دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی يا اجرای قوانين مملکتی يا اجرای اوامر مقامات قضايی و يا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگيری نمايد، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند. اين مورد کاملا در خصوص شهردار اصفهان صادق است. ما قبلا هم که رييس محترم شعبه ی ۳۸ دادگاه عمومی اصفهان دستور تعطيل و توقف اين برج را صادر فرمودند عليه شهردار اعلام جرم کرديم، ولی متاسفانه به آن توجه نشد. اکنون که مجددا اين دستور ابلاغ شده است بايد بگوييم که نه تنها جرم سابق بر پايه و مايه ی خودش باقی ست، بلکه بايد بگوييم که ايشان مجددا مرتکب جرم شده است و بنا به همين ماده ی ۵۷۶ ديگر صلاحيت اينکه در پست شهرداری اصفهان باشد را ندارد.

دويچه وله: فکر می کنيد شهردار اصفهان در تداوم ساختن «برج جهان نما» چه انگيزه ای دارند؟

محمدعلی دادخواه: من فکر می کنم يک ديد بدور از منابع فکری فرهنگی و اعتباردادن به ميراث اين کشور کهنسال می تواند انگيزه ايشان باشد. حتما يک ديد کاسبکارانه، مادی و مالی ست و گرنه هيچکس حاضر نيست ميراث فرهنگی را که يک امر ساده و پيش پا افتاده نيست را به اين ترتيب در معرض نابودی قرار بدهد. می دانيد که نهايتا ميراث فرهنگی هويت پايدار يک ملت است، و اعتبار و تشخص يک تمدن. هرگز ما نبايد بپذيريم که به اين نحو با قوانين، شخصيت و فرهنگ جامعه ی ايرانی بازی بشود. بخصوص اينکه، اکنون اين موضوع گذشته از جنبه ی داخلی يک جنبه ی بين المللی دارد و يونسکو از يکطرف، ايراندوستان و ایرانيان خارج از کشور و همه ی دلبستگان تمدن بشری به اين موضوع توجه دارند. مضافا به اينکه در شکايت بدوی «کانون مدافعان حقوق بشر» به ماده ی ۲۷ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر توسل شده بود که بازهم يک دريچه ی اطمينان بخشی ست که ميراث فرهنگی جهان حفظ باشد. من متاسفم که آقای رييس جمهور اعلام کرده اند، در برخی مواقع کارد جراحی نيز برندگی ندارد و يا قدرتهای ديگری مانع جراحی می شوند.

دويچه وله: اگر برج جهان نما بر سر جای خودش بماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محمدعلی دادخواه: متاسفانه ميدان نقش جهان از آثار مورد حمايت يونسکو خارج می شود و ما يک حمايت عظيم جهانی که نمودار پيشرفت فرهنگ و تمدن يک کشور است را از دست خواهيم داد.

دويچه وله: آقای دادخواه، امکان دارد که در جريان ساختن برج مزبور پای منافع مادی نيروهای مقتدری در ميان باشد که قانون توانايی مقابله با آنها را ندارد؟

محمدعلی دادخواه: اينطور به نظر می رسد که گويا اراده ای فراتر از قانون، فراتر از حفظ ميراث فرهنگی، فراتر از هويت اين مرز و بوم مطرح است که آن اراده می تواند حتا دستور دادگاه را ناديده بگيرد و راه خلاف خود را برای ساختن اين برجی که دقيقا به «برج زهرمار» تشبيه شده است، ادامه بدهد.

دويچه وله: با وجود سرپيچی شهردار اصفهان از حکم دادگستری اين شهر از چه راههايی می شود جلوی ادامه ی ساخت «برج جهان نما» را گرفت؟

محمدعلی دادخواه: اکنون وظيفه ی همه ی فرهنگ دوستان و کسانی که به اين اثر دلپذير و زيبا دلبسته اند است که از طريق افکار عمومی و رسانه های جمعی از همه ی بشريت مدد بطلبند که در مقابل اين تهاجم عظيم فرهنگی مقابله بشود.

 • تاریخ 11.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4AP
 • تاریخ 11.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4AP