1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
Deutschland Köln Bildergalerie Aramesh Dustdar
عکس: DW/H. Kermani

مجموعه مطالب در باره آرامش دوستدار • نوشته، صوت و تصویر

موضوع

آرامش دوستدار از نادرترین منتقدان فرهنگ دینی در ایران به شمار می‌رفت و به همین دلیل میان تمامی اندیشمندان یکه و منحصر به فرد بود. او در اکتبر سال ۲۰۲۱ در سن ۹۰ سالگی در شهر کلن درگذشت.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل