1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس: Getty Images

مجموعه مطالب • انتخابات پارلمانی آلمان ۲۰۲۱

موضوع

سرنوشت انتخابات پارلمانی در آلمان و دولت برخاسته از آن در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ رقم خواهد خورد. این رویداد همچنین به معنای پایان ۱۶ سال صدراعظمی آنگلا مرکل خواهد بود.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر