1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

قاچاق

موضوع

به گواه منابع رسمی جمهوری اسلامی قاچاق کالا و ارز هر سال میلیاردها تومان به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. البته این پدیده تنها آفت اقتصاد این کشور نیست. گهگاه شهروندان ایرانی به اتهام قاچاق در دیگر کشورها دستگیر می‌شوند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر