1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

قاسم سلیمانی

موضوع

سلیمانی از مهره‌های تأثیرگذار در تحولات خاورمیانه برشمرده می‌شود. تا پیش از تحولات سیاسی در عراق (دوره پس از سقوط صدام حسین) و جنگ داخلی در سوریه (پس از بهار عربی) تصویر یا اطلاعات چندانی از قاسم سلیمانی منتشر نمی‌شد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر