فوتبال :” ديدارهاىدرپيش دومين هفته دسته مسابقات ”ليگ قهرمانان”اروپا | ورزش | DW | 26.09.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

فوتبال :” ديدارهاىدرپيش دومين هفته دسته مسابقات ”ليگ قهرمانان”اروپا

دومين هفته مسابقات فوتبال ”ليگ قهرمانان”اروپا ، دراين هفته دربين۳۲ تيم درهشت گروه دورمقدماتى به نتيجه ميرسند.

دومين هفته دستهمسابقات ”ليگ قهرمانان”اروپا

دومين هفته دستهمسابقات ”ليگ قهرمانان”اروپا

درديدارهاى سه شنبه شب، نخست تيم هاى شركت كننده درچهارگروه وسپس فرداشب درچهارگروه ديگربه نتيجه ميرسند. درگروه پنج اين باروامشب تيم ”استآئوآ بوخارست” ازرومانى پيشتاز اين گروه، بانماينده فرانسه” المپيك ليون” روبروميشود كه هم امتياز بااين تيم امابعلت تفاضل گلهاى نامناسب تر، دررده دوم جاىگرفته است. درديگربازى اين گروه ”رئال مادريد” ركورددارمقام قهرمانى كه درديداراول خود، بدون انتظارباشكست روبروشد، باتيم ”دينامو كيف” ازاوكراين روبروست.

درگروه ششم دورمقدماتى”منچستريونايتد” ازانگلستان بايك برد ازبازى قبلى خوداين باردرزمين ”بنفيكا ليسبون”ازپرتغال با يك امتيازازديداراول خود،ظاهرميشود. ”نماينده دانمارك تيم باشگاه ”كپنهاگ” با داربودن يك امتياز، تيم ”سلتيك ”ياسكو” ازاسكاتلند را بدون امتياز تاكنون، درمقابل دارد.

تيم باشگاه ”هامبورگ” نماينده آلمان دراين دسته درگروه هفتم كه دراولين بازى خود دربرابر”ارسنال لندن” ازانگلستان ۲بر۱ شكست خورد، امشب خارج ازخانه درزمين ”زد.اس.كا. مسكو” ازروسيه، بااين تيم روبروست. ”مهدى مهدوى كيا”ملى پوش ايران ، كه درديدارباشگاهى خود درمسابقات ”بوندس ليگا” دردنبا ل خطاىسنگين ودريافت كارت سرخ،مجبور به ترك زمين شد، درميان ياران اين تيم به چشم خواهد خورد. ازسوى ديگراما، او درسه بازى آينده تيم خوددرپيكارهاى ”بوندس ليگا” بنابرحكم كميته انظباتى فدراسيون فوتبال آلمان ازحق بازى محروم خواهد بود.

درديگربازى امشب ”ارسنال لندن” درخانه خود، تيم ميهمان”پورتو” ازپرتغال را بايك مساوى ازبازى اول خود، دربرابردارد.

دربازيهاى گروه هشتم دورمقدماتى ”ليگ قهرمانان”اروپا ، ”آ.ث:ميلان” تيم پرسابقه درميان باشگاه هاى اروپا وپيشتاز اين گروه، ميهمان تيم ”ليل” نماينده فرانسه است، كه دربازى اول خود، به نتيجه مساوى رسيده است. ”آندرلشت” ازبلژيك نيز بايك امتياز درجدول مسابقات اين گروه، درخانه ”آ.ا.كا” آتن” ازيونان كه بدون امتيازباقى مانده است، واردزمين ميشود.

دربازيهاى فرداشب دربين تيمهاى گروه اول تاچهارم، تيم باشگاه :اف.ث.بارسلون” ازاسپانيا، مدافع عنوان قهرمانى ازسال پيش بادومين نماينده آلمان تيم ”وردر–برمن” درزمين اين تيم روبروست .تيم باشگاه ”بايرن مونيخ” ديگرنماينده آلمان دراين دسته اما درگروه دوم، پس ازپيروزى دربرابر”اسپاتاك مسكو” ازبازىاول، اين باردرزمين ”اينترميلان” ديگرنماينده اى ازايتاليا، ظاهرخواهد شد. كه دورازپيش بينى هاى قبلى دراولين بازى خودباشكست روبروشد.

”اسپورتينگ ليسبون” دومين نماينده پرتغال دراين دسته نيز كه هم امتياز با”بايرن مونيخ” دررده دوم گروه به چشم ميخورد، تيم بدون امتياز”اسپارتاك مسكو” را درمقابل خواهد داشت.

 • تاریخ 26.09.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6gW
 • تاریخ 26.09.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6gW
default

01.10.2013