1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

فوتبال آلمان

موضوع

فدراسیون فوتبال آلمان در سال ۱۹۰۰ در لایپزیگ تاسیس شد، در سال ۱۹۰۴ به عضویت فیفا و در سال ۱۹۵۴ به عضویت یوفا درآمد. بیش از ۲۵ هزار باشگا‌ه‌ فوتبال که در رده‌های و لیگ‌های گوناگون فعالیت دارند، عضو این فدارسیون هستند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر