1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 7
سفر و گردشگری
۱۳۹۶ شهریور ۱۱, شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85/g-40195828
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ

یک عضو سپاه پاسداران به طراحی نقشه ترور جان بولتون متهم شد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی