1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس: Fotolia/nyul

عادت‌های خوب امنیتی در دنیای مجازی

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

در صفحه‌ی «امنیت در فضای مجازی» اطلاعاتی برای فعالیت امن‌تر کاربران فضای مجازی گردآوری شده است. مقاله‌ی حاضر بخش سوم مجموعه‌ای است که به صورت کاربردی به «امنیت عمومی در فضای مجازی» می‌پردازد.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/a-16826702
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

موساد ریاست دو پست حساس این سازمان را به دو زن سپرده است

برای نخستین بار یک زن رئیس میز ایران در موساد شد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی